Ga naar de inhoud

Disclaimer

Natuurgidsen Broekgebieden kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie op deze website. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites, waarvoor ‘Natuurgidsen Broekgebieden’ geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. ‘Natuurgidsen Broekgebieden’ behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.